Trang chủ
 

Dạy học theo trạm về Áp suất
Latest update (11/27/2012)


 

Bảng tổng quan các trạm học tập


 Khi dạy học về áp suất - lớp 8 THCS, giáo viên tổ chức các nhiệm vụ học tập thành các "trạm" khác nhau trong lớp. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ tại các trạm theo sở thích và hứng thú của từng em.  


Trạm

Tự chọn hay

bắt buộc

Tên trạm

Nội dung  

Hình ảnh

1

Bắt buộc

Thí nghiệm của em

Chứng minh có sự tồn tại của áp suất khí quyển

2

Bắt  buộc

Trạm có sử dụng máy vi tính

Giải thích tại sao áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống.

3

Bắt  buộc

Vận dụng

Giải thích sự tồn tại của áp suất khíquyển.

Biết cách đổi từ đơn vị mmHg sang đơn vị N/m2

4

Bắt buộc

Quan sát và mô tả hiện tượng

Xác định độ lớn của FA vào những yếu tố nào và thuộc như thế nào vào những yếu tố đó?

5

Bắt buộc

Tiến hành khám phá

Khi nhúng chìm vật rắn  vào trong một bình chất lỏng thì xảy ra những trường hợp nào?

6

Bắt buộc

Trạm thí nghiệm kiểm tra

Độ lớn của lực đẩy Asimet phụ thuộc vào những yếu tố nào?

7

Bắt buộc

Luyện kỹ năng

Vận dụng được công thức FA=d.V để giải bài tập đơn giản.

-Giải thích được các hiện tượng đơn giản thường gặp có liên quan.

8

Tự chọn

Lịch sử vật lý

Giải thích sự tồn tại của áp suất khí quyển

9

Tự chọn

Em làm nhà ảo thuật.

Chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển và điều kiện để vật nổi, vật chìm.

10

Tự chọn

Học mà chơi, chơi mà học: Thiết kế  mô hình người thợ lặn.

Tiến hành thí nghiệm để giải thích được khi nào  nổi, vật chìm, vật lơ lửng.


   Back