Giới thiệu Hội » Ban chấp hành Hội
Ban chấp hành Hội

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI GIẢNG DẠY VẬT LÍ


STT

Họ

Tên

Cơ quan

E-mail

ĐT di động

Chức danh

1

Vũ  Hồng

Anh

Trường TH CS Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà Nội

yenanh1962@yahoo.com.vn

0983487689


2

Nguyễn Văn

Biên

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

biennv@hnue.edu.vn; ppgdvl@yahoo.com

0983528399


3

Kim Ngọc

Chính

Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hoá

knchinh@yahoo.com

0912395967


4

Bạch Thành

Công

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

congbachthanh@gmail.com; congbt@vnu.edu.vn

0912489852

Uỷ viên

thường vụ

5

Nguyễn Như

Đạt

Viện Vật lí, Viện KH và CN Việt Nam

nndat@iop.vast.ac.vn

0912580112


6

Hoàng

Dũng

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

hdung@vnuhcm.edu.vn

0903757005


7

Phó Thị Nguyệt

Hằng

Trường ĐH Bách khoa Hà nội 

phonguyethang-iep@mail.hut.edu.vn

0982361020


8

Nguyễn Đức

Hiệp

Trường TH PT chuyên Trần Đại Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh; VTC online

duchiep57@yahoo.com; duchiep.nguye@vtc.vn

0903706362

Uỷ viên

thường vụ

9

Nguyễn Văn

Hiệu

Trường Đại học Hữu Nghị

nvhieu@ims.vast.ac.vn; nvhieu@iop.vast.ac.vn

0903405835

Chủ tịch danh dự

10

Lục Huy

Hoàng

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

hoangluchuy@yahoo.com; hoanglhsp@hnue.edu.vn

0903200023


11

Nguyễn Thị Phương

Hồng

Viện Khoa học Giáo dục Việt nam

hongnp@gmail.com

0915 843288


12

Nguyễn Mạnh

Hùng

Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

hungsphcm@yahoo.com;  hungnm@hcmup.edu.vn

0918106736

Phó Chủ tịch

13

Đinh Xuân

Khoa

Trường Đại học Vinh

khoadhv@yahoo.com

0913518382


14

Nguyễn Thế

Khôi

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

khoi@fpt.vn;  khoint@hnue.edu.vn

0904339138

Chủ tịch

15

Vũ Thị Mai

Lan

Trường TH PT Phan Đình Phùng, Hà Nội

mailanvth766@gmail.com

0904213538


16

Vũ Thị Kim

Liên

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

vkliensptn@yahoo.com

0912789436


17

Lê Phước

Lộc

Trường Đại học Cần Thơ

lploc@ctu.edu.vn

0918025288


18

Nguyễn Đức

Long

Điều phối viên quốc gia của Quỹ Việt Nam

longnguyen@vnfoundation.org

0912777068


19

Hồ

Phúc

THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

hophuclqd1960@yahoo.com.vn

0989155560


20

Nguyễn Thị Minh

Phương

Trường Đại học Quy Nhơn

nmphuong_qn@yahoo.com

0905159459


21

Phạm Xuân

Quế

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

quepx@hnue.edu.vn; phamxuanque@hn.vnn.vn

0913067850

Thư kí

22

Nguyễn Trọng

Sửu

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

ntsuu@moet.edu.vn; ntsuu@bacgiang.edu.vn

0912013739


23

Nguyễn Duy

Thắng

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 

ngduythang2@yahoo.com

01289100785


24

Lê Minh

Thanh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

minhthanh69@yahoo.com25

 Phạm Đình

Thiết

Hội Vật lí Hà Nội-Sở Giáo dục Hà Nội

thiet1943@yahoo.com.vn; pthiet43@gmail.com

0915678530

Phó Chủ tịch

26

Phạm Văn

Thiều

Viện Vật lí, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

pvthieu@iop.vast.ac.vn

0904334226


27

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

Trường Đại học Cần Thơ.

nttthuy@ctu.edu.vn 

0973770912


28

Lê Công

Triêm

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

dr.lecongtriem@gmail.com

0903506245


29

Vũ Đình

Tuý

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

vdtuy@yahoo.com

0912309900


30

Đặng Xuân

Vinh

Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế

daxuvi@gmail.com

0914089704