Giới thiệu Hội » Giới thiệu Website
Enter Title

GIỚI THIỆU TRANG WEB CỦA HỘI GIẢNG DẠY VẬT LÍ

            Trang web của Hội Giảng dạy Vật lí ra đời nhằm tạo môi trường trực tuyến để các nhà giáo dạy vật lí thuộc các bậc khác nhau trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dạy vật lí và phát triển nhận thức về vai trò của vật lí, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

            Bên cạnh đó, trang web cũng là nơi những người học ở các bậc học khác nhau tra cứu, chia sẻ, trao đổi thông tin cơ bản, cập nhật về nội dung, phương pháp, hình thức cũng như phương tiện được sử dụng trong dạy và học vật lí để người học thấy yêu thích vật lí và học tập vật lí có hiệu quả hơn.

            Nội dung chính của trang web liên quan đến các lĩnh vực mà mọi người dạy và học vật lí thường quan tâm và được cấu trúc như ở sơ đồ sau:

-        Dạy và học vật lí

§  Dạy và học vật lí ở THCS

§  Dạy và học vật lí ở THPT

§  Dạy và học vật lí ở ĐH, CĐ

§  Tư liệu dạy học vật lí

§  Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lí

§  Vật lí tiếng Anh

-        Các kì thi vật lí

§  Thi tốt nghiệp và tuyển sinh

§  Thi học sinh giỏi

§  APhO, IPhO và WoPhO

§  Olympic vật lí sinh viên

-        Văn bản về dạy học vật lí

-        Thông tin vật lí

§  Các hướng nghiên cứu

§  Kết quả nghiên cứu

-        Vật lí và đời sống

§  Vật lí trong nhà bạn

§  Vật lí và môi trường

            Ngoài ra, còn có mục “Diễn đàn” , tạo điều kiện để mọi người đề xuất các vấn đề quan tâm cần chia sẻ, trao đổi trong cộng đồng dạy và học vật lí.

            Để trang web thực sự có ích như mong đợi, rất cần sự đóng góp bài viết của mọi người dạy và người học, cùng các bạn đọc khác, về những nội dung được đề cập ở trang web, cũng như những trao đổi về các nội dung này. Những điều cần biết khi gửi bài viết và ý kiến thảo luận đăng trên trang webs xin xem ở “Qui định gửi bài viết và thảo luận trên website”.

Ban Quản trị trang web 

  Hội Giảng dạy Vật lí