Dạy và học vật lí
 

Hội nghị giảng dạy Vật lí Toàn quốc năm 2016 - Thông báo số 1
Latest update (8/2/2016)


Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Hội Vật lí Việt Nam (1956-2016), Hội nghị Vật lí toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình Hội nghị Vật lí toàn quốc gồm phiên hội nghị toàn thể trong ngày 06 tháng 11 năm 2016 và các hội nghị chuyên ngành trong ngày 05 tháng 11 năm 2016. Hội Giảng dạy Vật lí sẽ tổ chức hội nghị chuyên ngành trong dịp này.
 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 2016

Hà Nội, 5 tháng 11 năm 2016

 

            Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Hội Vật lí Việt Nam (1966-2016), Hội nghị Vật lí toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình Hội nghị Vật lí toàn quốc gồm phiên hội nghị toàn thể trong ngày 06 tháng 11 năm 2016 và các hội nghị chuyên ngành trong ngày 05 tháng 11 năm 2016.

            Hội Giảng dạy Vật lí sẽ tổ chức hội nghị chuyên ngành trong dịp này.

I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ

1.Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa những người làm công tác giảng dạy về vật lí ở các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, thuộc các bậc đào tạo trong cả nước.

 2. Trình bày những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, những kinh nghiệm trong dạy học vật lí, quản lí giáo dục, xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa về vật lí.  

3. Đóng góp ý kiến tham gia vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

Thành phần tham dự hội nghị là các giáo viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lí giáo dục, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong toàn quốc.

III. CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

1. Dạy và học vật lí trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

- Vị trí và vai trò của vật lí ở các cấp học trong giáo dục phổ thông.

- Dạy học vật lí tích hợp và phân hóa.

- Dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực.

2. Dạy và học vật lí ở các trường đại học

     - Đào tạo giáo viên vật lí ở các trường đại học sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

     - Dạy học vật lí ở khoa vật lí các trường đại học.

     -Dạy học vật lí ở các trường đại học kĩ thuật và các chuyên ngành khác.

3. Những vấn đề liên quan đến dạy, học và tự học vật lí trong thời đại thông tin.

IV. CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI NGHỊ

·Tiểu ban giáo dục phổ thông

·Tiểu ban đại học và sau đại học

V. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Chủ tịch Hội nghị: GS VS Nguyễn Văn Hiệu

Thường trực Ban tổ chức:

            Phạm Đình Thiết                                         Hội Giảng dạy Vật lí

            Phạm Xuân Quế                                         Hội Giảng dạy Vật lí

      Bạch Thành Công                                       Hội Giảng dạy Vật lí

            Lục Huy Hoàng                                          Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

            Nguyễn Thế Khôi                                        Hội Giảng dạy Vật lí

Các uỷ viên

          Phó Thị Nguyệt Hằng                                   Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

    Nguyễn Văn Biên                                          Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

         Nguyễn Như Đạt                                            Viện Vật lí, Viện KH và CN Việt Nam

    Vũ Thị Kim Liên                                             Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

    Đinh Xuân Khoa                                             Trường Đại học Vinh

    Nguyễn Văn Minh                                          Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

    Nguyễn Mạnh Hùng                                       Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

    Nguyễn Thị Minh Phương                              Trường Đại học Quy Nhơn

    Vũ Thị Mai Lan                                               Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Ban thư kí

         Đỗ Danh Bích                                                 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

         Phạm Đỗ Chung                                             Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

         Trịnh Đức Thiện                                              Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

    Hoàng Chí Hiếu                                              Trường ĐH KH TN-ĐH QG HN   

           

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÍ, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO

•Thời hạn gửi Phiếu đăng kí tham gia Hội nghị và gửi Tóm tắt báo cáo qua e-mail:

                                          25 tháng 9 năm 2016

•Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn báo cáo

               15 tháng 10 năm 2016

•Thời hạn gửi Báo cáo toàn văn dạng camera ready qua e-mail:

               01 tháng 11 năm 2016

Địa chỉ liên hệ, gửi phiếu đăng kí, tóm tắt và toàn văn báo cáo

E-mail: hoinghi.giangday.vatli@gmail.com

Thư tín:         Hội nghị Giảng dạy Vật lí

                      Khoa Vật lí, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

                      136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:  (04) 37547797

 

VII. HỘI NGHỊ PHÍ

•Phí tham gia Hội nghị là 200 000 đ và Phí báo cáo là 300 000 đ/báo cáo. Kinh phí này bao gồm: phí dịch vụ hội nghị, coffee break, ăn trưa và chi phí in kỉ yếu hội nghị.

•Các đại biểu tự túc phương tiện đi lại và chỗ lưu trú để tham dự Hội nghị.

VIII. TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN

Tóm tắt các báo cáo và Chương trình Hội nghị sẽ được phát tới các đại biểu tại Hội nghị

Kỉ yếu của Hội nghị Giảng dạy Vật lí sẽ được xuất bản, bao gồm các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, được Hội đồng biên tập lựa chọn và được phản biện.

Phiếu đăng kí và mẫu Tóm tắt và Báo cáo toàn văn được gửi kèm theo Thông báo này.

Các thông tin tiếp theo của về Hội nghị sẽ được trình bày trên các trang web:  

Hội Giảng dạy Vật lí:      http://hgdvl.hnue.edu.vn

Hội Vật lí Việt Nam:       http://vpshvl.org.vn/

                                                                                                           BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

---------------------------------

Click vào các đường link dưới đây để tải về các biểu mẫu:

1. Phiếu đăng ký tham dự hội nghị

2. Mẫu tóm tắt

3. Mẫu báo cáo toàn văn


   Back