Dạy và học vật lí » Ứng dụng CNTT trong DHVL
Ứng dụng CNTT trong DHVL
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phổ thông
Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và Khoa học công nghệ nói chung đã tác động mạnh mẽ, có tính chất quyết định đến sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Với xu thế chung như vậy, đối với ngành Giáo dục, việc ứng dụng CNTT vào dạy học là một trong những nhu cầu tất yếu của giáo viên và học sinh.
Read more

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Vật lí trung học cơ sở
Read more