Các kì thi vật lí » Thi tốt nghiệp và tuyển sinh
 

Các đề thi TS ĐH-CĐ môn Vật lý (từ 2009 đến nay)
Latest update (3/19/2012)


Giới thiệu các đề thi TS ĐH-CĐ môn Vật lý và đáp án (từ 2009 đến nay)
 

 

 Năm Đề thi
 Đáp án
 2011

Đề TS ĐH

Đề TS CĐ

Đáp án Đề TS ĐH

Đáp án Đề TS CĐ


 2010

Đề TS ĐH

Đề TS CĐ 

 

Đáp án Đề TS ĐH

Đáp án Đề TS CĐ

 2009

Đề TS ĐH

Đề TS CĐ

Đáp án Đề TS ĐH

Đáp án Đề TS CĐ

(Source: Bộ GD-ĐT)


   Back