Các kì thi vật lí » APhO- IPhO- WoPho
 

DANH SÁCH HỌC SINH VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á (từ 2000 đến năm 2011)
Latest update (3/17/2012)


 

 

DANH SÁCH HỌC SINH VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI OLYMPIC VẬT LÍ CHÂU Á (từ 2000 đến năm 2011)

 

TT

Họ và tên

Tỉnh, thành phố, trường đại học

Thành tích

Năm đoạt giải

1.     

Mai Sĩ Hải

Thanh Hoá

Huy chương bạc

2000

2.     

Nguyễn Hữu Hoàng

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2000

3.     

Nguyễn Ngọc Khánh

Thanh Hoá

Huy chương đồng

2000

4.     

Đào Anh  Đức

Nghệ An

Huy chương đồng

2000

5.     

Hoàng Tiến

Nam Định

Huy chương đồng

2000

6.     

Lê Lữ Tuấn

Thanh Hoá

Bằng khen

2000

7.     

Đỗ Anh Đức

ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Bằng khen

2000

8.     

Vũ Khánh Tùng

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2000

9.     

Bùi Lê Na

Hà Nội

Huy chương vàng

2001

10. 

Nguyễn Bảo Trung

ĐHQG Hà Nội

bac

2001

11. 

Lê Lữ Tuấn

Thanh Hoá

Huy chương bạc

2001

12. 

Đỗ Chính

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2001

13. 

Nguyễn Quốc  Chính

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2001

14. 

Nguyễn Thành Nam

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2001

15. 

Vương Thị Kim Thanh

Hà Tây

Bằng khen

2001

16. 

 Cao Vũ Nhân

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

2003

17. 

Nguyễn Hữu Thuần

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2003

18. 

Vũ Quốc Hiển,

Phú Thọ

Huy chương bạc

2003

19. 

Lê Huy Nguyên

Thừa Thiên- Huế

Huy chương bạc

2003

20. 

Ngô Bá Thưởng,

Hà Tây

Huy chương bạc

2003

21. 

Trần Công Toán

Nam Định

Huy chương bạc

2003

22. 

Hoàng Trung Trí

Hải Dương

Huy chương đồng

2003

23. 

Bùi Lê Minh,

Thái Bình

Bằng khen

2003

24. 

Đoàn Văn Khánh

Nam Định

Huy chương bạc

2004

25. 

Nguyễn Hải Châu

 ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2004

26. 

Nguyễn Hải Nam

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2004

27. 

Phạm Trọng Trường

Nghệ An

Huy chương đồng

2004

28. 

Hoàng Thanh Xuân

Vĩnh Phúc

Huy chương đồng

2004

29. 

Hoàng Minh Anh

Quảng Bình

Bằng khen

2004

30. 

Lê Hữu Tôn

Hải Dương

Bằng khen

2004

31. 

Trần Thanh Vũ

Thái Nguyên

Bằng khen

2004

32. 

Vũ Anh Đức

Hải Phòng

Huy chương đồng

2005

33. 

Đinh Hoàng Giang

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2005

34. 

Nguyễn Minh Hải

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2005

35. 

Hoàng Mạnh Hải

Vĩnh Phúc,

Huy chương đồng

2005

36. 

Nguyễn Thị Phương Dung

Vĩnh Phúc,

Bằng khen

2005

37. 

Nguyễn Đăng Phương

VÜnh Phóc

Huy chương bạc

2006

38. 

Nguyễn Huy Hiệu

Thanh Ho¸

Huy chương đồng

2006

39. 

Trần Xuân Quý

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2006

40. 

Đặng Sơn Tùng

Hà Nội

Huy chương đồng

2006

41. 

Trần Mạnh Tùng

Nam Định

Bằng khen

2006

42. 

Bùi Đức Thắng

Đà Nẵng

Huy chương bạc

2007

43. 

Đỗ Hoàng Anh

§HQG Hµ Néi

Huy chương đồng

2007

44. 

Đinh Đăng Đức

Nam Định

Huy chương đồng

2007

45. 

Mai Thanh Tùng

Hà Nội

Bằng khen

2007

46. 

Nguyễn Huy Thông

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2007

47. 

Nguyễn Tất Nghĩa

Nghệ An

Huy chương vàng

2008

48. 

 Đỗ Hoàng Anh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

2008

49. 

Nguyễn Đức Minh

Hà Nội

Huy chương bạc

2008

50. 

Huỳnh Minh Toàn

Đà Nẵng

Huy chương bạc

2008

51. 

Hoàng Thanh Tùng

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2008

52. 

Nguyễn Trọng Toàn

 Thái Bình

Huy chương đồng

2008

53. 

Nguyễn Quốc Toán

Đà Nẵng

Bằng khen

2008

54. 

Phạm Thành Long

Hải Dương

Huy chương bạc

2009

55. 

Trần Công Minh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2009

56. 

Vũ Hồng Anh

Hải Phòng

Huy chương đồng

2009

57. 

 Đinh Hưng Tư

Đà Nẵng:

Huy chương đồng

2009

58. 

Đinh Quý Dương

Hà Nội:

Bằng khen

2009

59. 

Phạm Bình Minh

Hải Phòng

Bằng khen

2009

60. 

Nguyễn Trung Tùng

Hải Dương

Bằng khen

2009

61. 

Nghiêm Xuân Hưng,

Bắc Giang

Bằng khen

2009

62. 

Phan Văn Trung

Hà Nội

Bằng khen

2010

63. 

Đinh Quý Dương

Hà Nội

Bằng khen

2010

64. 

Phạm Bình Minh

Hải Phòng

Bằng khen

2010

65. 

Nguyễn Trung Hưng

Nghệ An

Bằng khen

2010

66. 

Phạm Tiến Hùng

ĐH QG Hà Nội

Huy chương bạc

2010

67. 

Nguyễn Đăng Minh

ĐH QG Hà Nội

Huy chương đồng

2010

68. 

Nguyễn Huy Hoàng

Nghệ An

Huy chương đồng

2011

69. 

Nguyễn Trung Hưng

Nghệ An

Huy chương đồng

2011

70. 

Nguyễn Phan Trung Hải

Đà Nẵng

Bằng khen

2011

71. 

Đinh Huy Hồng Quân

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

Bằng khen

2011

72. 

Phạm Thành Trung

Đại học Sư phạm Hà Nội

Bằng khen

2011

(Source: Vũ Đình Tuý - Hội Giảng dạy Vật lí)


   Back