Các kì thi vật lí » APhO- IPhO- WoPho
 

DANH SÁCH HỌC SINH VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ (từ 1981 đến 2011)
Latest update (3/17/2012)


 

                  

 DANH SÁCH HỌC SINH VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ (từ 1981 đến 2011)

 

TT

Họ và tên

Tỉnh, thành phố, trường đại học

Thành tích

Năm đoạt giải

1.     

Trương Bá Hà

Phú Khánh

Huy chương đồng

1981

2.     

Lê Văn Hoàng

Quảng Nam-Đà Nẵng

Bằng khen

1981

3.     

Vũ Ngọc Tước

Hà Nội

Bằng khen

1981

4.     

Nguyễn Vĩnh Khanh

TP.Hồ Chí Minh

Huy chương đồng

1982

5.     

Hồ Hữu Nhân

Quảng Nam-Đà Nẵng

Huy chương đồng

1982

6.     

Trần Duy Thệ

Nghĩa Bình

Huy chương đồng

1982

7.     

Hồ Trung Dũng

TP.Hồ Chí Minh

Huy chương đồng

1982

8.     

Nguyễn Quang Sơn

Hà Nội

Huy chương đồng

1983

9.     

Phan Thanh Hải

Hà Nam Ninh

Bằng khen

1983

10. 

Trần Hữu Huấn

Quảng Nam-Đà Nẵng

Bằng khen

1983

11. 

Nguyễn Ninh Khang

TP.Hồ Chí Minh

Bằng khen

1985

12. 

Phan Xuân Hải

Hà Nội

Bằng khen

1985

13. 

Hồ Sĩ  Mậu Thúc

Quảng Nam-Đà Nẵng

Huy chương đồng

1987

14. 

Phạm Hưng

Thanh Hoá

Bằng khen

1987

15. 

Nguyễn Sơn Tùng

Hà Nội

Bằng khen

1987

16. 

Trương Đình Ngô Quang

Thừa Thiên-Huế

Bằng khen

1987

17. 

Phan Anh Tuấn

Hà Nội

Bằng khen

1988

18. 

Chu Toàn Thắng

Hà Nội

Huy chương đồng

1990

19. 

Thái Thanh Minh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1993

20. 

Ngô Quang Long

Hà Nam Ninh

Bằng khen

1993

21. 

Đinh Sỹ Quảng

Hà Nội

Huy chương đồng

1994

22. 

Phạm Minh Hoàng

Hà Nội

Bằng khen

1994

23. 

Lê Hải Dương

Hải Phòng

Bằng khen

1994

24. 

Đinh Sỹ Quảng

.Hà Nội

Huy chương vàng

1995

25. 

Nguyễn Xuân Sơn

Hà Nội

Huy chương bạc

1995

26. 

Võ Văn Đức

ĐHQG Hà Nội

 Huy chương bạc

1995

27. 

Ngô Anh Đức

Hà Nội

Huy chương bạc

1995

28. 

Trần Thế Trung

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1995

29. 

Trần Thế Trung

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

1996

30. 

Nguyễn Xuân Sơn

Hà Nội

Huy chương bạc

1996

31. 

Nguyến Đức Trung Kiên

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1996

32. 

Nguyến Quang Hưng

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1996

33. 

Phạm Đức Sơn

Hà Nội

Huy chương đồng

1996

34. 

Nguyễn Đức Phương

Hà Nội

Huy chương bạc

1997

35. 

Nguyễn Đức Trung Kiên

ĐHQG

Hà Nội

Huy chương bạc

1997

36. 

Trần Thế Truyền

Nam Định

Huy chương bạc

1997

37. 

Phạm Tuấn Minh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1997

38. 

Bùi Văn Điệp

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1997

39. 

Hoàng Kì Sơn

Hà Nội

Huy chương bạc

1998

40. 

Vũ Chí Khu

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1998

41. 

Bùi Văn Điệp

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1998

42. 

Nguyễn Trung Thành

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1998

43. 

Nguyễn Quang Anh

Hà Nội

Huy chương đồng

1998

44. 

Ngô Quang Tiến

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1999

45. 

Nguyễn Thanh Lam

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1999

46. 

Phạm Xuân Thanh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1999

47. 

Đào Tùng Lâm

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

1999

48. 

Nguyễn Thành Trung

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

1999

49. 

Trần Việt Bắc

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2000

50. 

Đào Anh Đức

Nghệ An

Huy chương đồng

2000

51. 

Vũ Ngọc Anh

ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Huy chương đồng

2000

52. 

Hoàng Ngọc Thạch

Thừa Thiên- Huế

Huy chương đồng

2000

53. 

Nguyễn Trung Dũng

Nam Định

Bằng khen

2000

54. 

Nguyễn Bảo Trung

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

2001

55. 

Bùi Lê Na

Hà Nội

Huy chương đồng

2001

56. 

Đặng Ngọc Dương

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2001

57. 

Đỗ Chính

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2001

58. 

Vũ Khánh Tùng

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2001

59. 

Đặng Ngọc Dương

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

2002

60. 

Lương Tuấn Thành

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2002

61. 

Nghiêm Viết Nam

 Hải Dương

Huy chương đồng

2002

62. 

Nguyễn Huy Thành

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2002

63. 

Tống Văn Trọng

Thanh Hoá

Huy chương đồng

2002

64. 

Vũ Quốc Hiển

Phú Thọ

Huy chương bạc

2003

65. 

Nguyễn Hữu Thuần

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2003

66. 

Hoàng Trung Trí

 Hải Dương

Huy chương đồng

2003

67. 

Cao Vũ Nhân

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2003

68. 

Nguyễn Hải Châu

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2004

69. 

Đoàn Văn Khánh

Nam Đinh

Huy chương bạc

2004

70. 

Đào Xuân Dũng

Hà Tây

Huy chương đồng

2004

71. 

Trịnh Hồng Phúc

Nam Đinh

Huy chương đồng

2004

72. 

Nguyễn Công Thành

Đà Nẵng

Huy chương đồng

2004

73. 

Nguyễn Thị Phương Dung

Vĩnh Phúc

Huy chương vàng

2005

74. 

Nguyễn Minh Hải

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2005

75. 

Văn Sỹ Chiến

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2005

76. 

Nguyễn Quang Huy

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2005

77. 

Phạm Tuấn Hiệp

Hải Phòng

Huy chương đồng

2006

78. 

Nguyễn Đăng Phương

Vĩnh Phúc

Huy chương đồng

2006

79. 

Trần Xuân Quý

ĐHQG Hà Nội

Huy chương đồng

2006

80. 

Phan Hữu Thành

Nghệ An

Huy chương đồng

2006

81. 

Nguyễn Tất Nghĩa

Nghệ An

Huy chương vàng

2007

82. 

Bùi Đức Thắng

Đà Nẵng

Huy chương vàng

2007

83. 

Mai Thanh Tùng

Hà Nội

Huy chương bạc

2007

84. 

Đỗ Hoàng Anh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương bạc

2007

85. 

Nguyễn Ngọc Hưng

ĐHQG Hà Nội

Bằng khen

2007

86. 

Nguyễn Tất Nghĩa

Nghệ An

Huy chương vàng

2008

87. 

Đỗ Hoàng Anh

ĐHQG Hà Nội

Huy chương vàng

2008

88. 

Nguyễn Đức Minh

Hà Nội

Huy chương vàng

2008

89. 

Huỳnh Minh Toàn

Đà Nẵng

Huy chương vàng

2008

90. 

Trần Anh Vũ

Hà Nội

Huy chương đồng

2008

91. 

Vũ Hồng Anh

Hải Phòng

Huy chương bạc

2009

92. 

Phạm Thành Long

Hải Dương

Huy chương bạc

2009

93. 

Nguyễn Phan Minh

TP.Hồ Chí Minh

Huy chương bạc

2009

94. 

Phạm Văn Quyền

Nam Định

Huy chương bạc

2009

95. 

 Nguyễn Đình Tùng

Đà Nẵng

Huy chương bạc

2009

96. 

Đinh Anh Minh

Thừa Thiên-Huế

Huy chương vàng

2010

97. 

Phạm Bình Minh

Hải Phòng

Huy chương bạc

2010

98. 

Phạm Văn Quyền

Nam Định

Huy chương bạc

2010

99. 

Phan Văn Trung

Hà Nội

Huy chương bạc

2010

100.         

Nguyễn Hoành Đạo

Thanh Hóa

Huy chương đồng

2010

101.         

Nguyễn Huy Hoàng

Nghệ An

Huy chương vàng

2011

102.         

Nguyễn Đình Hội

Nghệ An

Huy chương bạc

2011

103.         

Hoàng Lê Phương

Đà Nẵng

Huy chương bạc

2011

104.         

Đinh Huy Hồng Quân

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Huy chương đồng

2011

105.         

Lê Huy Quang

Thanh Hóa

Huy chương đồng

2011

(Source: Vũ Đình Tuý - Hội Giảng dạy Vật lí)


   Back