Các kì thi vật lí » APhO- IPhO- WoPho
 

Đề thi IPhO 2012 tại Estonia
Latest update (2/4/2013)


 

Dưới đây là đề thi phần Lí thuyết và thí nghiệm của kì thi IPhO năm 2012 diễn ra tại Estonia (đề thi đã được dịch ra tiếng việt).

 

Phần thi lí thuyết

 

 Bài số 1: Bài toán trên các hình vẽ
Tải về
 Bài số 2: Ống nhỏ giọt Kelvin
Tải về
 Bài số 3: Sự hình thành của sao
Tải về

 

Phần thi thí nghiệm

Bài thí nghiệm 1: Độ từ thẩm của nước
Tải về
Bài thí nghiệm 2: Hộp đen phi tuyến Tải về

 

 


   Back