Các kì thi vật lí » APhO- IPhO- WoPho
 

Đề thi APhO Israel 2011
Latest update (5/12/2012)


 

Phần thi lí thuyết:

 Bài số 1: Nghịch lí Schockley - James
 Tải về
 Bài số 2: Cánh cửa cọt kẹt
 Tải về
 Bài số 3: Quả bóng sinh nhật
 Tải về

 

Phần thi thí nghiệm

 

Bài thí nghiệm 1: Sự nâng lên của vật dẫn trong từ trường dao động
Tải về
Bài thí nghiệm 2: "Hộp đen" quang học
 Tải về


   Back