Các kì thi vật lí » APhO- IPhO- WoPho
 

THÀNH TÍCH HỌC SINH VIỆT NAM THAM DỰ CÁC OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ VÀ CHÂU Á (từ 1981 đến 2011)
Latest update (3/23/2012)


 

         THÀNH TÍCH HỌC SINH VIỆT NAM THAM DỰ CÁC OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ VÀ CHÂU Á (từ 1981 đến 2011)

 

1. Tham dự Olympic Vật lí quốc tế (IPhO)                                   

        Olympic Vật lí quốc tế (viết tắt là IPhO) được tổ chức lần đầy tiên năm 1967 tại Ba Lan. Việt Nam tham gia IPhO lần đầu tiên vào năm 1981 (IPhO lần thứ 12) tại Bungari. Tính đến nay, Việt Nam đã 28 lần tham dự IPhO với 138 học sinh dự thi, trong đó có 105 học sinh đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 32 huy chương bạc, 42 huy chương đồng, 18 bằng khen. Tỷ lệ học sinh Việt Nam dự thi đoạt giải là 76%, cao hơn khá nhiều tỷ lệ trung bình của các IPhO (khoảng 60%). Đặc biệt, năm 2002, một học sinh Việt Nam (em Đặng Ngọc Dương, học sinh Khối chuyên Vật lí trường ĐHKHTN, ĐGQG Hà Nội) đạt danh hiệu thủ khoa của IPhO.

 

2. Tham dự Olympic Vật lí Châu Á (APhO)

         Việt Nam tham gia ngay từ kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ nhất (APhO1 năm 2000 tại Inđonêsia). Tính đến nay, chúng ta đã tham gia 12 kỳ APhO, với 95 học sinh dự thi, trong đó có 72 học sinh đoạt giải, gồm 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 26 huy chương đồng, 26 bằng khen. Tỉ lệ học sinh dự thi đoạt giải là 75.8% (Xem các bảng thống kê dưới đây).

 

      Bảng thống kê thành tích của học sinh Việt Nam tham dự các IPhO

(từ 1981 đến 2011)

 

Số

TT

Kỳ thi

thứ

Năm

Nước tổ chức

Số dự

thi

HC

vàng

H.C bạc

H.C

đồng

Bằng khen

Tổng

Số giải

Ghi chú

1.     

12

1981

Bungari

5

0

0

1

2

3

 

2.     

13

1982

CHLB Đức

4

0

0

4

0

4

 

3.     

14

1983

Rumani

5

0

0

1

2

3

 

4.     

15

1984

Thuỵ Điển

5

0

0

0

0

0

 

5.     

16

1985

Nam Tư

5

0

0

0

2

2

 

17

1986

Anh

0

Không dự

6.     

18

1987

CHDC Đức

5

0

0

1

3

4

 

7.     

19

1988

Áo

5

0

0

0

1

1

 

20

1989

Ba Lan

0

Không dự

8.     

21

1990

Hà Lan

5

0

0

1

0

1

 

22

1991

Cu Ba

0

Không dự

9.     

23

1992

Phần Lan

5

0

0

0

0

0

 

10.

24

1993

Mỹ

5

0

0

1

1

2

 

11.

25

1994

Trung Quốc

5

0

0

1

2

3

 

12.

26

1995

Autralia

5

1

3

1

0

5

 

13.

27

1996

Nauy

5

1

3

1

0

5

 

14.

28

1997

Canađa

5

0

3

2

0

5

 

15.

29

1998

Iceland

5

0

1

4

0

5

 

16.

30

1999

Italia

5

0

4

1

0

5

 

17.

31

2000

Anh

5

0

0

4

1

5

 

18.

32

2001

Thổ Nhĩ kì

5

1

0

2

2

5

 

19.

33

2002

Indonesia

5

1

1

3

0

5

 

20.

34

2003

Đài Loan

5

0

1

2

1

4

 

21.

35

2004

Hàn Quốc

5

0

2

3

0

5

 

22.

36

2005

Tây Ban Nha

4

1

2

1

0

4

 

23.

37

2006

Singapore

5

0

0

4

0

4

 

24.

38

2007

Iran

5

2

2

0

1

5

 

25.

39

2008

Vietnam

5

4

0

1

0

5

 

26.

40

2009

Mexico

5

0

5

0

0

5

 

27.

41

2010

Croatia

5

1

3

1

0

5

 

28.

42

2011

Thái Lan

5

1

2

2

0

5

 

Cộng

138

13

32

42

18

105

Bảng thống kê thành tích của học sinh Việt Nam tham dự các APhO

(từ 2000 đến 2011)

 

Số

TT

 

Kỳ thi

thứ

Năm

Nước tổ chức

Số HS

dự thi

H.C

vàng

H.C bạc

H.C

đồng

Bằng khen

Tổng

số giải

 

1.        

1

2000

Indonesia

8

0

1

4

3

8

2.        

2

2001

Đài Loan

8

1

2

2

2

7

3.        

3

2002

Singapore

8

0

0

0

0

0

4.        

4

2003

Thai lan

8

1

5

1

1

8

5.        

5

2004

Viet Nam

8

0

1

4

3

8

6.        

6

2005

Inđônesia

8

0

0

3

2

5

7.        

7

2006

Kazakhstan

8

0

1

3

1

5

8.

8

2007

Trung quốc

7

0

1

2

2

5

9.

9

2008

Mông Cổ

8

2

2

2

1

7

10.

10

2009

Thái Lan

8

0

2

2

4

8

11.

11

2010

Đài Loan

8

0

1

1

4

6

12.

12

2011

Israel

8

0

0

2

3

5

Tổng

95

4

16

26

26

72

                                                                   -----/------

(Source: Vũ Đình Túy - Hội Giảng dạy Vật lí)


   Back